โปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกาย

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SMART PROGRAM

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SMART PROGRAM

 • อายุน้อยกว่า 30 ปี
 • ราคาโปรโมชั่น 2,850 บาท

  ราคาปกติ 4,980

  แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ ADVANCE PROGRAM

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ ADVANCE PROGRAM

 • อายุ 30-40 ปี
 • ราคาโปรโมชั่น 4,400 บาท

  ราคาปกติ 7,300

  แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ที่มีอายุระห่าง 30 - 40 ปี เช่น ตรวจร่างกายและสุขภาพตาโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPECIAL PROGRAM

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPECIAL PROGRAM

 • อายุมากกว่า 40 ปี สำหรับสุภาพบุรุษ
 • ราคาโปรโมชั่น 8,990 บาท

  ราคาปกติ 15,190

  แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับสุภาพบุรุษที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เช่น ตรวจร่างกายและสุขภาพตาโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต มะเร็งต่อมลูกหมาก เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPECIAL PROGRAM

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPECIAL PROGRAM

 • อายุมากกว่า 40 ปี สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 11,900 บาท

  ราคาปกติ 20,390

  แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เช่น ตรวจร่างกายและสุขภาพตาโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ CANCER SCREENING PROGRAM

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ CANCER SCREENING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพบุรุษ
 • ราคาโปรโมชั่น 5,600 บาท

  ราคาปกติ 9,300

  แพคเกจตรวจมะเร็งสำหรับสุภาพบุรุษ เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจมะเร็งทางเดินอาหาร ต่อมลูกหมาก ตับ เอกซเรย์ปอด อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ CANCER SCREENING PROGRAM

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ CANCER SCREENING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 9,300 บาท

  ราคาปกติ 15,540

  แพคเกจตรวจมะเร็งสำหรับสุภาพสตรี เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ ตรวจมะเร็งทางเดินอาหาร ปากมดลูก รังไข่ ตับ เต้านม เอกซเรย์ปอด อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRE-WEDDING PROGRAM

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRE-WEDDING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพบุรุษ
 • ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท

  ราคาปกติ 5,680

  แพคเกจตรวจก่อนแต่งงานสำหรับสุภาพบุรุษ เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมู่เลือด ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบ เอดส์ เอกซเรย์ปอด เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRE-WEDDING PROGRAM

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRE-WEDDING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 3,700 บาท

  ราคาปกติ 6,100

  แพคเกจตรวจก่อนแต่งงานสำหรับสุภาพสตรี เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมู่เลือด ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบ เอดส์ ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน เอกซเรย์ปอด เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ AFTERNOON CHECK UP PROGRAM

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ AFTERNOON CHECK UP PROGRAM

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 3,700 บาท

  ราคาปกติ 6,150

  แพคเกจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด การทำงานของไต ตับ เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

  ศูนย์สมอง

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

 • อายุ 50 ปีขึ้นไป
 • ราคาโปรโมชั่น 3,000 บาท

  ราคาปกติ 3,390

  แพคเกจตรวจสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรโมชั่น ตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรโมชั่น ตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

 • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

  ราคาปกติ 6,000

  ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอที่ทำหน้าส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง และตรวจเส้นเลือดแดงใหญ่ภายในสมอง โดยใช้คลื่นความถี่สูง

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

 • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 2,800 บาท

  ราคาปกติ 3,130

  แพคเกจตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด การทำงานของตับและไต ตรวจไทรอยด์ เป็นต้น

  ศูนย์หัวใจ

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 1

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 1

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 6,400 บาท

  ราคาปกติ 8,380

  แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ เช่น ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 2

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 2

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 6,800 บาท

  ราคาปกติ 8,730

  แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ เช่น ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านหน้าอก เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 3

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 3

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 7,200 บาท

  ราคาปกติ 10,070

  แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ เช่น ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 4

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 4

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 9,100 บาท

  ราคาปกติ 11,040

  แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ เช่น ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านหน้าอก เป็นต้น

  ศูนย์กระดูกและข้อ

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพกระดูกและตรวจกระดูกพรุน

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพกระดูกและตรวจกระดูกพรุน

 • สำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • ราคาโปรโมชั่น 2,700 บาท

  ราคาปกติ 3,020

  แพคเกจตรวจสุขภาพกระดูกสำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 20 ปีขึ้นไป) เช่น ตรวจการทำงานของตับและไต ตรวจแคลเซียม ฟอสเฟต วิตามินดี เป็นต้น

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 • *เฉพาะแพทย์ที่ร่วมโครงการเท่านั้น
 • 185,000 บาท

  185,000 บาท (ต่อข้าง)

  โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าเทียม ราคารวมข้อเข่าเทียม ค่าผ่าตัด ห้องพักและอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจผ่าตัดหลังโดยใช้กล้อง

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจผ่าตัดหลังโดยใช้กล้อง

 • *เฉพาะแพทย์ที่ร่วมโครงการเท่านั้น
 • 160,000 บาท

  แพคเกจผ่าตัดหลังโดยใช้กล้อง ราคารวมค่าผ่าตัด ห้องพักและอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจข้อเข่าเสื่อม 1

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจข้อเข่าเสื่อม 1

 • อายุ 60 ปีขึ้นไป
 • 1,350 บาท

  ตรวจเข่าข้างเดียว

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจข้อเข่าเสื่อม 2

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจข้อเข่าเสื่อม 2

 • อายุ 60 ปีขึ้นไป
 • 1,800 บาท

  ตรวจเข่าสองข้าง

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อค

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อค

 • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 11,700 บาท

  ราคาปกติ 13,740

  ศูนย์สูติ-นรีเวช

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • 38,900 บาท

  แบบปกติ (3 วัน 2 คืน)

  แพคเกจคลอดปกติแบบเหมาจ่าย (3วัน 2 คืน) ราคารวมค่าใช้จ่ายในการคลอด ห้องพักและอาหาร ค่าบริการพยาบาล ตลอดจนการจัดทำสูติบัตร และวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 1

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 1

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • 3,350 บาท

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 2

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 2

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • 7,350 บาท

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรโมชั่นทุกวันอังคาร คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 1

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรโมชั่นทุกวันอังคาร คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 1

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 2,650 บาท

  ราคาปกติ 3,350

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรโมชั่นทุกวันอังคาร คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 2

  โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรโมชั่นทุกวันอังคาร คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 2

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 5,800 บาท

  ราคาปกติ 7,350