โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจข้อเข่าเสื่อม 2

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจข้อเข่าเสื่อม 2

 • อายุ 60 ปีขึ้นไป
 • 1,800

  ตรวจเข่าสองข้าง

  แพคเกจอื่นๆที่น่าสนใจ

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพกระดูกและตรวจกระดูกพรุน

 • สำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • ราคาโปรโมชั่น 2,700 บาท

  ราคาปกติ 3,020

  แพคเกจตรวจสุขภาพกระดูกสำหรับบุคคลทั่วไป (อายุ 20 ปีขึ้นไป) เช่น ตรวจการทำงานของตับและไต ตรวจแคลเซียม ฟอสเฟต วิตามินดี เป็นต้น

  โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

 • *เฉพาะแพทย์ที่ร่วมโครงการเท่านั้น
 • 185,000 บาท

  185,000 บาท (ต่อข้าง)

  โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าเทียม ราคารวมข้อเข่าเทียม ค่าผ่าตัด ห้องพักและอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์

  แพ็กเกจผ่าตัดหลังโดยใช้กล้อง

 • *เฉพาะแพทย์ที่ร่วมโครงการเท่านั้น
 • 160,000 บาท

  แพคเกจผ่าตัดหลังโดยใช้กล้อง ราคารวมค่าผ่าตัด ห้องพักและอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์

  แพ็กเกจตรวจข้อเข่าเสื่อม 1

 • อายุ 60 ปีขึ้นไป
 • 1,350 บาท

  ตรวจเข่าข้างเดียว

  แพ็กเกจผ่าตัดรักษาโรคนิ้วล็อค

 • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 11,700 บาท

  ราคาปกติ 13,740