โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรโมชั่น ตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรโมชั่น ตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

 • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 4,000

  ราคาปกติ 6,000

  แพคเกจอื่นๆที่น่าสนใจ

  แพ็กเกจตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

 • อายุ 50 ปีขึ้นไป
 • ราคาโปรโมชั่น 3,000 บาท

  ราคาปกติ 3,390

  แพคเกจตรวจสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

  แพ็กเกจตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

 • สำหรับบุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 2,800 บาท

  ราคาปกติ 3,130

  แพคเกจตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด การทำงานของตับและไต ตรวจไทรอยด์ เป็นต้น