โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 2

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 2

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • 7,350

  แพคเกจอื่นๆที่น่าสนใจ

  แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • 38,900 บาท

  แบบปกติ (3 วัน 2 คืน)

  แพคเกจคลอดปกติแบบเหมาจ่าย (3วัน 2 คืน) ราคารวมค่าใช้จ่ายในการคลอด ห้องพักและอาหาร ค่าบริการพยาบาล ตลอดจนการจัดทำสูติบัตร และวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด

  แพ็กเกจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 1

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • 3,350 บาท

  โปรโมชั่นทุกวันอังคาร คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 1

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 2,650 บาท

  ราคาปกติ 3,350

  โปรโมชั่นทุกวันอังคาร คัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก 2

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 5,800 บาท

  ราคาปกติ 7,350