โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPECIAL PROGRAM

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPECIAL PROGRAM

 • อายุมากกว่า 40 ปี สำหรับสุภาพบุรุษ
 • ราคาโปรโมชั่น 8,990

  ราคาปกติ 15,190

  แพคเกจอื่นๆที่น่าสนใจ

  SMART PROGRAM

 • อายุน้อยกว่า 30 ปี
 • ราคาโปรโมชั่น 2,850 บาท

  ราคาปกติ 4,980

  แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด เป็นต้น

  ADVANCE PROGRAM

 • อายุ 30-40 ปี
 • ราคาโปรโมชั่น 4,400 บาท

  ราคาปกติ 7,300

  แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ที่มีอายุระห่าง 30 - 40 ปี เช่น ตรวจร่างกายและสุขภาพตาโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

  SPECIAL PROGRAM

 • อายุมากกว่า 40 ปี สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 11,900 บาท

  ราคาปกติ 20,390

  แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เช่น ตรวจร่างกายและสุขภาพตาโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

  CANCER SCREENING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพบุรุษ
 • ราคาโปรโมชั่น 5,600 บาท

  ราคาปกติ 9,300

  แพคเกจตรวจมะเร็งสำหรับสุภาพบุรุษ เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจมะเร็งทางเดินอาหาร ต่อมลูกหมาก ตับ เอกซเรย์ปอด อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เป็นต้น

  CANCER SCREENING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 9,300 บาท

  ราคาปกติ 15,540

  แพคเกจตรวจมะเร็งสำหรับสุภาพสตรี เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์ ตรวจมะเร็งทางเดินอาหาร ปากมดลูก รังไข่ ตับ เต้านม เอกซเรย์ปอด อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เป็นต้น

  PRE-WEDDING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพบุรุษ
 • ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท

  ราคาปกติ 5,680

  แพคเกจตรวจก่อนแต่งงานสำหรับสุภาพบุรุษ เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมู่เลือด ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบ เอดส์ เอกซเรย์ปอด เป็นต้น

  PRE-WEDDING PROGRAM

 • สำหรับสุภาพสตรี
 • ราคาโปรโมชั่น 3,700 บาท

  ราคาปกติ 6,100

  แพคเกจตรวจก่อนแต่งงานสำหรับสุภาพสตรี เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หมู่เลือด ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบ เอดส์ ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน เอกซเรย์ปอด เป็นต้น

  AFTERNOON CHECK UP PROGRAM

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 3,700 บาท

  ราคาปกติ 6,150

  แพคเกจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไป เช่น ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด การทำงานของไต ตับ เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น