โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 3

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 3

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 7,200

  ราคาปกติ 10,070

  แพคเกจอื่นๆที่น่าสนใจ

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 1

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 6,400 บาท

  ราคาปกติ 8,380

  แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ เช่น ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นต้น

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 2

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 6,800 บาท

  ราคาปกติ 8,730

  แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ เช่น ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านหน้าอก เป็นต้น

  แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 4

 • บุคคลทั่วไป
 • ราคาโปรโมชั่น 9,100 บาท

  ราคาปกติ 11,040

  แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ เช่น ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เบาหวาน การทำงานของตับและไต เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงผ่านหน้าอก เป็นต้น