กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BrainProgram

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรโมชั่น ตรวจหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

ระบบจะส่งอีเมล์ e-ticket ให้ตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
กรุณานำ e-ticket ไปชำระเงินโดยตรงที่โรงพยาบาลธนบุรี