กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BrainProgram

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจหาความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

ราคาโปรโมชั่น 2,800 บาท

ระบบจะส่งอีเมล์ e-ticket ให้ตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
กรุณานำ e-ticket ไปชำระเงินโดยตรงที่โรงพยาบาลธนบุรี