กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ FemaleProgram

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

38,900 บาท

ระบบจะส่งอีเมล์ e-ticket ให้ตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
กรุณานำ e-ticket ไปชำระเงินโดยตรงที่โรงพยาบาลธนบุรี