กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HealthProgram

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SMART PROGRAM

ราคาโปรโมชั่น 2,850 บาท

ระบบจะส่งอีเมล์ e-ticket ให้ตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
กรุณานำ e-ticket ไปชำระเงินโดยตรงที่โรงพยาบาลธนบุรี