กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HealthProgram

โปรแกรมตรวจสุขภาพ SPECIAL PROGRAM

ราคาโปรโมชั่น 11,900 บาท

ระบบจะส่งอีเมล์ e-ticket ให้ตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
กรุณานำ e-ticket ไปชำระเงินโดยตรงที่โรงพยาบาลธนบุรี