กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HealthProgram

โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRE-WEDDING PROGRAM

ราคาโปรโมชั่น 3,400 บาท

ระบบจะส่งอีเมล์ e-ticket ให้ตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
กรุณานำ e-ticket ไปชำระเงินโดยตรงที่โรงพยาบาลธนบุรี