กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HeartProgram

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 2

ราคาโปรโมชั่น 6,800 บาท

ระบบจะส่งอีเมล์ e-ticket ให้ตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
กรุณานำ e-ticket ไปชำระเงินโดยตรงที่โรงพยาบาลธนบุรี