กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ HeartProgram

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ 3

ราคาโปรโมชั่น 7,200 บาท

ระบบจะส่งอีเมล์ e-ticket ให้ตามอีเมล์ที่ท่านระบุไว้
กรุณานำ e-ticket ไปชำระเงินโดยตรงที่โรงพยาบาลธนบุรี